RivaTuner Statistics Server

RivaTuner Statistics Server 7.2

Miễn phí
Monitor the performance of the user's GPU and capture videos
Người dùng đánh giá
4.2  (39 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.2.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Alexey Nicolaychuck aka Unwinder
See the current framerate permanently displayed on an area of your screen of your choosing. The tool also displays detailed information about your graphics card, includes framerate limiting for individual application capabilities as well as the ability to record videos of the action on your screen.
RivaTuner Statistics Server là một khung-tốc độ theo dõi, trên màn hình hiển thị và cao diễn video-bắt được dịch vụ cung cấp cho đồ họa thẻ vài đồ dùng. Máy chủ cung cấp anh 3D gia tốc cách sử dụng những số liệu thống kê và anh có thể sử dụng những con số thống kê để xác định nếu có 3D chương hiện đang chạy và áp dụng khác móc hồ sơ phụ thuộc vào nó.
Thông tin được cập nhật vào: