RivaTuner Statistics Server

RivaTuner Statistics Server

Miễn phí
Nó cung cấp khung-tốc độ theo dõi hỗ trợ và 3D gia tốc cách sử dụng những số liệu thống kê
Người dùng đánh giá
3.7  (18 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
TẢI VỀ Miễn phí  
RivaTuner Statistics Server là một khung-tốc độ theo dõi, trên màn hình hiển thị và cao diễn video-bắt được dịch vụ cung cấp cho đồ họa thẻ vài đồ dùng. Máy chủ cung cấp anh 3D gia tốc cách sử dụng những số liệu thống kê và anh có thể sử dụng những con số thống kê để xác định nếu có 3D chương hiện đang chạy và áp dụng khác móc hồ sơ phụ thuộc vào nó.
Thông tin được cập nhật vào: